Contract de 10 milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, semnat de vicepremierul Paul Stănescu

0
940

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, au semnat marți, 14 noiembrie, un contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Proiectul finanțat vizează modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 2111D, pe  tronsonul: DN21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni) – km13+5000 – km 41+500, județul Călărași. Investiția este finanțată prin PNDL – Subprogramul infrastructură la nivel județean – Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice, clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților.Valoarea totală a investiției este de aproximativ 10 milioane de euro. Suma totală pe care Consiliul Local Călărași a accesat-o până în prezent, prin PNDL, este de peste 50 de milioane de euro.

Programul național de dezvoltare locală (PNDL) aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, este un program de finanțare multianual ce are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României. Programul este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Pot beneficia de finanțare în cadrul PNDL unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Etapa a II-a a PNDL a fost instituită prin OUG nr. 6/2017. În cadrul ei, se asigură finanţarea a 9.500 obiective de investiţii noi introduse în program, din care 2.500 de creşe şi grădiniţe şi 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional. Programul este structurat pe 3 subprograme: Subprogramul „Modernizarea satului românesc”; Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi orașelor”  şi Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”.

Ilie Bîzoi