Consiliul Local Slatina – 19 proiecte în dezbatere

0
445

Marți, 24 septembrie 2019, va avea loc ședința Consiliului Local Slatina care are pe ordinea de zi un număr de 19 proiecte de hotărâri care cuprind cele mai diverse domenii de activitate. Acestea sunt: închirierea locuinței de necesitate situată în municipiul Slatina, str. Cireașov, nr. 9, bl. 16, sc. A, et. 1, ap. 4, către doamna Obăcescu Carmen Mihaela; aprobare reorganizare Serviciul Public Direcția Poliția Locală Slatina, organigramă, număr de personal, stat de funcții și pondere funcții publice pentru anul 2019;  darea acordului de principiu în vederea edificării construcțiilor pe terenul situat în Slatina, strada Varianta Oituz nr. 10, proprietate Martinescu Marius Cătălin, la distanțele față limitele de vecinătate de pe laturile de N și E, stabilite cu derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism; propunerea de acceptare a ofertei făcută de doamna Bălășoiu Andreea Daniela prin mandatar Bălășoiu Cosmin Emilian, de a dona Municipiului Slatina terenul în suprafață de 34 mp, situat în municipiul Slatina, strada Alice Botez nr. 32;  darea acordului de principiu în vederea edificării unei construcții anexă pe terenul situat în Slatina, strada Manastirii nr. 37, proprietate Diaconu Timoftei Marian Dănuț, la distanța de un metru față de limita de vecinătate de pe latura de sud –vest; modificare HCL nr.25/28.07.2016 referitoare la ,,aprobare constituire Comitet Director al Clubului Sportiv Municipal Slatina’’, în sensul desemnării unui membru pentru Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal Slatina; numirea pentru anul şcolar 2019 – 2020 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Slatina ca membri în Consiliul de Administraţie și în Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina; prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriaşii din cadrul imobilului – bloc de locuinţe nr. 4, situat în municipiul Slatina, str. Armoniei, nr. 4 și recalcularea chiriilor; modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 131/30.04.2009 modificată prin Hotararea nr. 128/25.04.2017; includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina, a imobilului – teren în suprafață de 295 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu;  includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile – terenuri, situate în municipiul Slatina, strada Gladiolei, b-dul A.I. Cuza nr. 33, Aleea Rozelor, strada Primăverii, Aleea Plopilor, strada Libertății, strada Crizantemei, b-dul N. Titulescu, strada Ec. Teodoroiu, adiacente unor condominii; acordul în vederea dezlipirii imobilului – teren în suprafață de 2408 mp, situat în municipiul Slatina, strada Cireașov nr. 23, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, în două imobile; transmiterea în folosință gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 1288 mp, situat în municipiul Slatina, strada Cireaşov nr. 23, în vederea construirii unui număr de 52 unităţi locative – etapa II.2.2.; transmiterea dreptului de concesiune de la domnul Ghiță Mihai, către domnul Teleu Niculae, asupra terenului în suprafață de 18,00 mp, situat în municipiul Slatina, Aleea Rozelor, aferent garajului nr. 3, de langă blocul 2AB;  vânzarea către domnul Diaconu Relu Alin, a apartamentului ANL, situat în municipiul Slatina ,str. Armoniei nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 17; aprobare modificare H.C.L. nr.103/08.04.2019 modificată prin H.C.L. nr.288/30.07.2019 – Programe şi Proiecte culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2019; aprobare modificare stat de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina.

Alexandra N.