Consiliul Local Slatina – 13 proiecte în dezbatere

0
303

Marți,  26 februarie, 2019, va avea loc ședința Consiliului Local Slatina care are pe ordinea de zi un număr de 13 proiecte de hotărâri care cuprind cele mai diverse domenii de activitate. În principal, consilierii locali vor discuta și aproba printre altele următoarele proiecte de hotărâre: aprobarea contravalorii taxei de reabilitare termica, care revine asociatiilor de proprietari/proprietarilor, ce fac parte din programul privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aferente cererii de finantare cu titlul „ Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 150 Euro/luna, C.F.IX, cod SMIS 54760” ; includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile – terenuri, situate în municipiul Slatina: Aleea Lalelelor adiacent bl. FA12, sc. 1, ap. 2; Aleea Plopilor adiacent bl. 1D15, sc. C; Aleea Lamaiței, adiacent bl. C14, sc. A; strada Primăverii, adiacent imobilului nr. 8; modificarea si completarea H.C.L. nr. 276/31.05.2013 privind aprobarea depozitarii in locatia Valea Urlatoarea, a deseurilor inerte rezultate din constructii si demolari, de catre producatorii de deseuri de pe raza municipiului Slatina; atribuirea în folosinţă gratuită către Sindicatul din Administrația Publică Olt – CONSILIUM, a unui spaţiu în suprafață utilă de 24,64 mp din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Crişan nr. 33, jud. Olt, cu destinația de sediu; completare HCL nr.191/18.07.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina; vânzarea fără licitație publică către d-na Păduraru Natalia, a terenului în suprafață de 115,0 mp, ce aparține domeniului privat al municipiului Slatina situat în municipiul Slatina, strada Trandafirilor nr. 2C, aferent construcției deținuta in proprietate ; vânzarea fără licitaţie publică către S.C. COM MARCOS S.R.L. Slatina, a imobilului fost punct termic „Crişan III/III” ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Toamnei nr. 8.