Consiliul Judeţean Olt convocat în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi aprobarea bugetului pe 2018

0
538

Consilierii judeţeni se întrunesc mâine,  de la ora 11.00, în sedință extraordinară, în sala de ședințe a Consiliului Județean. Pe agenda discuțiilor, figurează cinci proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Printre aspectele importante ce vor fi discutate de plenul Consiliului Judeţean Olt se află aprobarea bugetului județului pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021 . În aceeași ședință se va supune aprobării și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale
a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe 2018, pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Un alt proiect de hotărâre se referă la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018.

De asemenea, pe ordinea de zi va figura  și proiectul  cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2018.