Noi proiecte aprobate de consilierii slătineni

0
614

Consilierii locali ai municipiului Slatina s-au întâlnit marți – 31 octombrie, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local pentru a supune la vot nu mai puțin de doisprezece proiecte de hotărâre. Lucrările ședinței au avut loc în incinta Casei Căsătoriilor, de pe Dealul Grădiște, cu începere de la ora 16:30.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit proiecte de hotărâre importante pentru municipalitate. Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate de consilierii slătineni a fost cel privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Slatina şi a Planului de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice. În acest plan Primăria Slatina și-a prezentat viziunea pentru anul 2030 și deține un document de programare și planificare la nivelul arealului administrat, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe  termen  mediu și lung, cu privire la îmbunătățirea eficienței energeticeși creșterea utilizării surselor regenerabile de energie.

Un alt proiect important aprobat în cadrul ședinței de marți a fost cel referitor la modificarea şi completarea regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice din municipiul Slatina. Potrivit unei Hotărâri a Consiliului Local au fost date în administrare către Direcţia Administrarea Străzilor şi  Iluminatului  Public Slatina a parcărilor ce aparţin  domeniului public al municipiului Slatina, a indicatoarelor stradale, de orientare, pentru staţii de taximetrie, pentru staţii de autobuz şi a autospecialei  pentru  ridicarea  autovehiculelor.

Ce va face Primăria Slatina cu Casa Căsătoriilor

Consilierii slătineni au aprobat în cadrul ședinței și proiectul de hotărâre referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, a imobilului „Casa Căsătoriilor”. Astfel, imobilul „Casa Căsătoriilor”, situat în municipiul Slatina, Aleea Grădişte nr. 11,va fi atribuit în folosinţă gratuită Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, ca sediu administrative pentru oficierea căsătoriilor pe toată durata desfăşurării activităţii pentru care a fost înfiinţat. „Consiliile locale administrează domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local, să fie atribuite în folosinţă gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Casa Căsătoriilor este un loc cu dublă funcţionalitate: oficiere căsătorii şi, totodată, sală de şedinţe pentru Consiliul Local, respectiv loc de dezbateri publice ale autorităţilor locale cu cetăţenii urbei. Imobilul are o suprafață de 363 mp și este construstruit pe un teren în suprafaţă de 1.920 mp.

Zeci de blocuri vor fi reabilitate

În cadrul ședinței de marți, administratorul public al orașului, Cristian Cismaru a anunțat că 59 de blocuri de locuit din Slatina vor fi reabilitate termic cu fonduri europene, municipalitatea pregătind în această perioadă documentaţia necesară pentru depunerea proiectelor. Investiţia va fi finanţată prin Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.