CONSILIER LOCAL DIN OLT, ACUZAT DE CONFLICT DE INTERESE DE CĂTRE ANI

0
1245

Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt persoane, printre care se numără şi un consilier local din orașul Scornicești.

 Astfel, ANI l-a acuzat pe Valerică Albăstroiu, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Scornicești, din județul Olt, de conflict de interese administrativ.

În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016 – 2020), având un interes personal, a participat în data de 22 februarie 2018 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Scornicești în baza căreia a fost atribuit un contract de închiriere a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al orașului, către asociația în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru și funcția de președinte.

Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (acte normative în vigoare în perioada evaluată) ”, se arată într-un comunicat al ANI.

Potrivit ANI, persoana evaluata a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Deja consilierul local, Valerică Albăstroiu, a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.