CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV LA APIA OLT

0
875

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Olt.

 Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 483, alin. (2), lit. a) – e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condițiile specifice de participare sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de execuţie: 7 ani; să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I și  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 5 decembrie 2019, de la ora 10.00.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021/30.54.816 sau la adresa de e-mail carmen.vasilescu@apia.org.ro.