Comunicat de presă CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. ROMARKET S.R.L. PRIN RETEHNOLOGIZARE

0
277

S.C. ROMARKET S.R.L., cu sediul in Municipiul Slatina, Str. Independentei-Restaurant Oltul nr. 1, Judeţul Olt, România, derulează, începând cu data de 14.03.2018, proiectul ‚ CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. ROMARKET S.R.L. PRIN RETEHNOLOGIZARE, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr.1464/14.03.2018, Cod SMIS 113730.
Proiectul este finanțat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Contractul de finanțare nr.1464/14.03.2018 s-a incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 in regiunea Sud-Vest Oltenia. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre 01.03.2017 si 31.10.2018.
Valoarea totală a proiectului este de 1.033.698,13 lei din care 673.476,14 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 572.454,72 lei și Bugetul Național 101.021,42 lei.
Obiectivul general al proiectului consta in diversificarea activitatii la ROMARKET S.R.L. prin achizitia de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii lucrărilor specializate de constructii drumuri, cod CAEN 4211, într-un interval de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului de servicii din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei