Clubul Sportiv Municipal Slatina angajează instructor de fitness

0
228

Clubul Sportiv Municipal Slatina, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent sportiv grad IV- instructor fitness / Compartiment Centru Fitness. Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: carnet de instructor fitness; studii medii de specialitate sportivă (liceu cu program sportiv), absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum un an sau studii medii de alte specialități, absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum  trei ani vechime în muncă, coroborat cu minimum un an activitate în domeniul sportului sau cu calificare de antrenor. Termenul limită de depunere a dosarelor este 11 septembrie 2017. Proba scrisă va avea loc pe 19 septembrie 2017, de la ora 10.00, iar interviul se va ţine pe 22 septembrie de la aceeaşi oră. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00  sau la telefon 0349.738.657.

Ilie Bîzoi