Clarificări privind depunerea formularului 230

0
318

Ministerul Finanțelor Publice şi Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) fac precizări privind procedura depunerii formularului 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, în contextul măsurilor de simplificare și debirocratizare pe care le are în vedere în acest an.

Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a prevederilor legale prin circulara transmisă structurilor teritoriale ale ANAF se clarifică posibilitatea depunerii formularului 230 şi de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei redirecţionate. Măsura este tranzitorie, până la generalizarea depunerii tuturor formularelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) care reprezintă un alt obiectiv strategic al Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, se are în vedere centralizarea de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a formularelor 230, semnate de contribuabili și depunerea acestora la ANAF în baza unui borderou în condiţiile asumării de către reprezentantul ONG/unităţii de cult a răspunderii sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals. În baza rolului activ şi ca măsură de securizare ANAF va notifica contribuabilii cu privire la opțiunea exercitată prin formularul 230 primit, astfel încât aceștia să cunoască faptul că se dă curs cererii de direcţionare a cotei de 2%. „Persoana fizică poate anunța administrația fiscală, într-un termen rezonabil de 30 de zile, dacă sunt inadvertențe cu privire la opțiunea exercitată”, a precizat Mihaela Marinescu, purtătorul de cuvânt al Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt.

Formularul 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, poate fi descărcat gratuit accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D230_OPANAF_3695_2016.pdf.

Ilie Bîzoi