Cel de-al 9-lea sezon de TICHETE SOCIALE se apropie de final

0
214

Au mai rămas doar câteva zile până când Primăria Municipiului Slatina va anunță încheierea celui de-al 9-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă 2020. Vineri, 23 Octombrie 2020, este ultima zi în care slătinenii mai pot solicita acest tip de ajutor social. După această dată, reprezentanții primăriei vor analiza cererile depuse urmând a stabili persoanele care vor primi cei 100 de lei în preajma sărbătorilor de iarnă, din partea autorităților locale.
Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoanele cu handicap grav sau accentuat și respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună. Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

• Pentru pensionari:
— documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;
— act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
— act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

• Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:
— act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
— act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
— documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse GRATUIT la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, începând cu luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.

Cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:

a) La Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:
– sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
– Direcția Economică: str. Toamnei, nr. 6;

b) La Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire:
– sediu central: str. Frații Buzești, nr. 6;
– Clubul Pensionarilor: str. Victoriei; –
– Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

c) Direcţia Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;

d) La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

e) Compania de Apă Olt – 3 puncte de primire:
– Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;
– Casieria Dispecerat: str. Textilistului;
– Casieria A.I. Cuza: b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit atât la cele zece puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă totodată on-line cu condiţia ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@primariaslatina.ro.