Case și terenuri din Olt, scoase la vânzare de Fisc

0
742

Taxele și impozitele neplătite îi pot lasă pe olteni fără case. Fiscul a scos la vânzare imobile și terenuri ale unor persoane sau firme cu datorii la stat. Bunurile vor fi vândute la licitație în ziua de 9 iulie, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Olt, situat în strada Arcului, numărul 2A, din Slatina.

Oltenii care doresc să fugă de zgomotul din Slatina și să găsească o oază de liniște pot să achiziționeze o casă de locuit în comuna Valea Mare, sat Bârca, strada Fâneții, în suprafață de 94 de metri pătrați la prețul de pornire a licitaţie, exclusiv TVA (preț evaluare redus 50%) de 10.150 lei și un teren intravilan cu suprafața de 1.607 metri pătrați, în aceeași locație, prețul de pornire, redus cu 50%, fiind de 6.550 de lei. În aceeași zi Fiscul scoate la vânzare o casă de locuit în suprafață de 62 de metri pătrați situată în localitatea Corbu, preț pornire a licitație, exclusiv TVA (preț reevaluare) de 31.873 de lei, anexă, în suprafață de 18 metri pătrați, în aceeași locație, preț pornire a licitație, exclusiv TVA (preț reevaluare) de 4.518 lei și teren intravilan-curți construcții, în suprafață de 1.000 de metri pătrați, în aceeași locație, la prețul de 4.460 de lei. Nu în ultimul rând, AJFP Olt scoate la vânzare o casă de locuit, cu suprafață de 90 de metri pătrați împreună cu terenul aferent, situate în localitatea Brebeni, prețul de pornire a licitație, exclusiv TVA (preț evaluare) de 26.000 de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 iulie.

Pentru participarea la licitații ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; dovadă emisă de organele fiscale centrale  că nu au obligaţii fiscale restante.

Ilie Bîzoi