CĂRȚI FUNCIARE, PENTRU ȘASE COMUNE DIN OLT

0
7620

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfășoară lucrări de înregistrare a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe o suprafață de peste 6,8 milioane de hectare, din 2.420 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Astfel, până la data de 3 mai 2023, prin programele derulate, ANCPI a deschis peste 5,8 milioane de noi cărți funciare, gratuit pentru cetățeni.

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvențiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 6,97 milioane de hectare (73%).

În prezent, se desfășoară lucrări de cadastru la nivelul întregului UAT în 533 de localități, dintre care 487 comune beneficiază de fonduri europene. Totodată, se derulează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în 26.412 de sectoare cadastrale.

La nivelul județului Olt, se derulează următoarele lucrări:

LOCALITATEA     SIRUTA    NR. ESTIMAT IMOBILE    SUPRAFAȚĂ ESTIMATĂ HA

BOBICEȘTI           125873            5.692                            3.240,0000

DĂNEASA            126585             2.890                            2.898,0000

DOBROSLOVENI  126718               6.500                           5.197,0000

FĂRCAȘELE        127019                3.325                           2.943,0000

RADOMIREȘTI   128472                7.858                           4.628,0000

TIA MARE          129460                5.825                          3.447,0000