CAMPANIE DE PRIMĂVARĂ PENTRU VACCINAREA ANTIRABICĂ AERIANĂ ŞI ORALĂ A VULPILOR

0
128

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt (D.S.V.S.A.) informează locuitorii județului că, începând cu data de 07.06.2019, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura, la nivel național, campania de primăvară, constând în vaccinarea antirabică aeriană a vulpilor, în conformitate cu H.G. nr. 55/16.01.2008, pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România.

Programul de vaccinare antirabică a vulpilor a fost demarat în anul 2012, la momentul actual desfășurându-se a 9-a campanie.

Eficiența acestui program rezultă din numărul de focare de rabie, înregistrate după demararea acestuia, respectiv: 2012 – 4 focare, 2013 – 9 focare, 2014 – 4 focare, iar în anii 2015, 2016, 2017 și 2018 – 0 focare.

Zborurile necesare pentru desfășurarea acțiunilor de vaccinare vor fi efectuate, începând cu 07.06.2019, în funcție de condițiile meteorologice, pentru judeţul Olt, din aerodromul din Caransebeș.

Distribuţia manuală a momelilor vaccinale antirabice va avea loc tot în această perioadă, începând cu data de 20.06.2019, momelile vor fi distribuite Asociaţiei Judeţene a Vănătorilor si Pescarilor, Direcţiei Silvice şi Fondurilor de Vânătoare,  urmând ca reprezentanţii fondurilor împreuna cu medicii veterinari zonali să le distribuie în vizuinile din jurul localităţilor, lacurilor, drumurilor publice şi în zonele greu accesibile unde nu s-a putut efectua distribuţia aeriana.

Precizăm că rabia este produsă de un virus care atacă sistemul nervos. Odată ce apar simptome ale bolii efectul este FATAL. Se transmite la om prin mușcătura sau zgârâietura unui animal infectat.

Obiectivele acestuia vor ţine seama de faptul că:

–    rabia evoluează pe teritoriul României atât în populaţia de animale  sălbatice,  în special la  vulpe, cât şi în populaţia de animale domestice.

–    rabia evoluează endemic la vulpe şi la alte animale sălbatice, şi sporadic la celelalte animale.

–    cele mai multe cazuri de rabie la animalele domestice s-au înregistrat la câini şi pisici.

 Obiectivele programului sunt următoarele :

–   supravegherea rabiei în populaţia de animale sălbatice din România.

–   controlul rabiei în populaţia de vulpi din România.

–   monitorizarea vaccinării orale în populaţia de vulpi din România.

–   eficienţa vaccinării.

–   supravegherea prevalenţei rabiei în populaţia de animale domestice, inclusiv câini şi pisici.

Acţiuni  întreprinse  pentru îndeplinirea obiectivelor sunt :

 vaccinarea întregului efectiv de vulpi cu scopul de a obtine un teritoriu liber de rabie.

–  crearea unor bariere de vaccinare în jurul localităților prin vaccinarea  manuală a vulpilor, în scopul de a reduce prevalența rabiei la câini și pisici.

–  monitorizarea evoluţiei rabiei în corelaţie cu programul de aplicare a momelilor vaccinale şi rezultatele obţinute.

– controlul aplicării programului de vaccinare şi evaluarea eficienţei acesteia.

– colectarea datelor, înregistrarea corespunzătoare a acestora, procesarea lor statistică şi  informatică şi utilizarea lor pentru combaterea şi eradicărea rabiei în România.

–  monitorizarea populaţiei de vulpi

Vaccinarea orală a vulpilor se va desfaşura în doua campanii, de primăvară şi de toamnă, cu o distribuire predominant aeriană, cu avionul, distribuindu-se 25 momeli vaccinale/campanie/km2, la o distanţă între liniile de zbor de 500 m, evitandu-se teritoriul localităţilor, al luciului de apă, autostrăzilor, etc. În aceste zone, în zonele submontane până la altitudinea 1000 m, precum şi în jurul localităţilor în care a evoluat rabia, distribuirea de momeli vaccinale se va face manual, la vizuină.

După minim 45 de zile de la efectuarea vaccinării cu momeli antirabice la vulpi începe acţiunea de vânătoare în scopul prelevării de probe pentru testarea eficienţei vaccinării,pentru aceasta vor fi împuşcate  4 vulpi /100 km2/an în zonele in care s-a efectuat vaccinarea antirabică.

 

Campaniile de vânătoare, vor fi organizate de gestionarii fondurilor de vânătoare cu notificarea D.S.V.S.A. pentru planificarea transportului loturilor de vulpi. Campaniile de vânătoare se vor desfăşura fără câini de vânătoare.

Personalul care manipulează vulpile împuşcate va purta obligatoriu mănuşi de protecţie,evitând alte manopere decât cele de recoltare a vulpilor după împuşcare.

Populaţia ţintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia.

Realizarea eficientă a programului va diminua şansele răspândirii rabiei la populaţia de animale domestice şi sălbatice din speciile receptive, eliminând riscul transmiterii rabiei la om şi permiţând astfel ţării noastre să obţină statutul de ţară liberă de turbare.

 

Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a acţiunii de vaccinare a vulpilor toate primăriile din judeţ au afişat pliante informative, iar medicii veterinari oficiali au efectuat controlul pentru a verifica realizarea acestei acţiuni de informare la 1% din localităţi, constatând că s-a realizat informarea.

 

SFATURI DE LA DSVSA OLT

 

Cum trebuie să procedăm dacă găsim o momeală în apropierea casei

Dacă găsiți o momeală intactă, într-o zonă unde nu sunt copii sau animale de companie, lăsați  momeala în acel loc.

Dacă găsiți o momeală intactă într-o zonă unde sunt copii sau animale de companie, protejați mâinile cu ajutorul mănușilor și, cu ajutorul unei pungi de plastic, luați momeala și plasați-o într-o zonă împădurită.

Dacă găsiți momeala al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși, plasați momeala într-o pungă de plastic și anunțați medicul veterinar din cea mai apropiată localitate pentru a ridica momeala respectivă.

Programul de vaccinare antirabică orală a vulpilor este un program inovator, prin care se folosesc vaccinuri antirabice orale, pentru combaterea rabiei la vulpi și la alte animale sălbatice.

Vaccinarea va elimina sau va reduce în mare măsură difuzarea bolii, atât între animale sălbatice, cât și de la animale sălbatice la animale domestice, la animale de companie sau la om.

Populațiile de vulpi reprezintă principalul rezervor de virus rabic. Vulpile turbate pot transmite virusul prin mușcătură: oamenilor, animalelor de companie, animalelor domestice.