Buluc la pensionare în Olt

0
579

Nesiguranţa locului de muncă îi determină pe tot mai mulţi olteni să îşi depună cererile pentru a ieşi pensie. Astfel, în 2018, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, s-au înregistrat mii de dosare noi de înscriere la pensie.

Mii de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a ieşi la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parţial, dar şi la pensie de invaliditate s-au adresat CJP Olt. Astfel, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 la CJP Olt s-au înregistrat aproape 4.900 de dosare de înscrieri noi la pensie. „În perioada 1 ianuarie-31 decembrie la CJP Olt s-au înregistrat 4.823 de dosare de înscriere nouă la pensie din care 1.838 limită de vârstă, 11 pensie de serviciu, 71 pensie anticipată, 819 pensie anticipată parțială, 1.297 pensie de invaliditate, 746 pensie de urmaș și 41 alte drepturi (legi speciale). Totodată, în perioada de referință, s-au depus 4.042 de cereri de recalculare din care 1.312 adăugare stagiu, 37 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 34 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă,1 trecere din anticipată la limită de vârstă, 94 revizuiri și 2.564 altele. De asemenea, în intervalul menționat angajații Casei de Pensii Olt au efectuat nu mai puțin de 1.760 de operațiuni de treceri din oficiu din care 1.271 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 95 treceri din anticipată la limită de vârstă și 394 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache. Termenul de soluționare a unei cereri este de 45 de zile, în cazul în care dosarul este complet.

Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010. Acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), carnetul de muncă pentru membrii CAP şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie – original şi copie; livretul militar; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi; adeverinţe privind sporul cu caracter permanent; adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite speciale. În evidența CJP Olt, la data de 31 decembrie 2018 existau 109.244 de pensionari din care 93.429 pensionari din sectorul de stat și 15.815 pensionari din sectorul agricol.