BULUC LA PENSIONARE, ÎN OLT

0
555

Nesiguranţa locului de muncă îi determină pe tot mai mulţi olteni să îşi depună cererile pentru a ieşi pensie. Astfel, în 2020, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, s-au înregistrat peste 5.500 de dosare noi de înscriere la pensie.

Peste 5.500 de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a ieşi la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parţial, dar şi la pensie de invaliditate s-au adresat anul trecut CJP Olt.

Astfel, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020 la CJP Olt s-au înregistrat nu mai puțin de 5.593 de dosare de înscriere noi la pensie. „În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020 la CJP Olt s-au înregistrat 5.593 de dosare de înscriere nouă la pensie din care 2.470 limită de vârstă, 58 pensie anticipată, 1.072 pensie anticipată parțială, 1.045 pensie de invaliditate, 809 pensie de urmaș, 135 alte drepturi (legi speciale) și patru pensie de serviciu.

Totodată, în perioada de referință, s-au depus 3.833 de cereri de recalculare din care 1.906 adăugare stagiu, 36 treceri din invaliditate la limită de vârstă, două din anticipate la limită de vârstă, 23 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă, 1.481 de revizuiri și 385 altele. De asemenea, în intervalul menționat angajații Casei de Pensii Olt au efectuat nu mai puțin de 1.346 de operațiuni de treceri din oficiu din care 910 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 90 treceri din anticipată la limită de vârstă și 346 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Termenul de soluționare a unei cereri este de 45 de zile, în cazul în care dosarul este complet. Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010. Acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), carnetul de muncă pentru membrii CAP şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie – original şi copie; livretul militar; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi; adeverinţe privind sporul cu caracter permanent; adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite speciale.