Birou regional de mobilitate transfrontalieră a forţei de muncă, înfiinţat la Slatina

0
253

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă (ADD) Slatina împreună cu Camera de Comerț și Industrie bulgaro-română din Ruse inițiază o cercetare unică privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă dintre Bulgaria și România, care va constitui baza pentru furnizarea de noi servicii afacerilor. Cercetarea va cuprinde întreaga regiune transfrontalieră dintre cele două țări care include opt districte bulgare și şapte județe din România. Aceasta este orientată spre perspectivele pe termen lung pentru mobilitatea forței de muncă, ținând cont de tendințele de dezvoltare economică și de schimbările de pe piața muncii în următorii cinci ani și identifică obstacole comune pentru ocuparea forței de muncă la nivel regional, inclusiv angajarea în țară vecină. „Mai exact, cercetarea se va concentra pe analiza documentelor strategice și a planurilor de dezvoltare regională, precum și a informațiilor statistice, a datelor empirice din anchete, a întâlnirilor și a interviurilor cu companii și instituții cheie, evaluarea investitorilor pentru nevoia curentă și viitoare de forță de muncă, precum și atitudinea afaceriştilor privind modul de a angaja persoane din cealaltă țară. Se va planifica, de asemenea, o estimare a nevoii de business pentru competențe-cheie privind perspectiva  angajării transfrontaliere, precum și colectarea de informații pentru instituțiile de învățământ care pot oferi formarea profesională necesară. De asemenea, cercetarea va oferi un rezumat și va analiza politicile, programele și măsurile de ocupare a forței de muncă, calificările forței de muncă și mobilitatea forței de muncă”, a precizat Cristi Manuel Dincă – Expert comunicare în cadrul ADD Slatina. Cercetarea este prima acțiune care va fi întreprinsă în cadrul proiectului „VISA – Agenția transfrontalieră de mobilitate a muncii, implementat de către BRCCI în      parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă – Slatina (România, județul Olt), proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltarea Regională în cadrul  Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020. Pentru furnizarea de informații necesare și consilierea persoanelor ce doresc să se angajeze în țara vecină,  în cadrul Asociației pentru Dezvoltare Durabilă din Slatina se va înființa un birou regional al agenției transfrontaliere de mobilitate a muncii.

Ilie Bîzoi