Bilanțul anului 2017 la Tribunalul Olt

0
287

Potrivit unui comunicat de presă remis de Tribunalul Olt, în anul 2017 au fost înregistrate un număr de 11.006 cauze, din care 3.278 la secţia I civilă, 6.510 la secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal (din care 640 dosare de faliment) şi 1.218 dosare penale. Prin comparaţie cu anul 2016 (an în care s-au aflat pe rol 10.334 dosare) se constată o creştere a volumului de activitate, cu un număr de 672 dosare.

La începutul anului, stocul de dosare supus analizei a fost de 2.416 dosare din care 1.313 dosare cu profesionişti, falimente şi de contencios administrativ şi fiscal, 932 dosare civile şi 171 dosare penale.

Din numărul total al dosarelor aflate pe rol în anul de referinţă (11.006 dosare) au fost soluţionate un număr de 8.574 cauze după cum urmează: 2.277 de secţia I civilă, 5.184 de secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi 1.113 de secţia penală, stocul rămas la finele anului fiind de 2.432 dosare din care, 213 dosare se aflau în procedura prealabilă, cu  prim termen în anul 2018, la care se adaugă un număr de 330 dosare suspendate.

Evidențiind rezultatele obținute în anul 2017 de către Tribunalul Olt, constatăm că activitatea instituției în anul trecut a fost una bună.