ARMATA ROMÂNĂ: înscrieri pe locurile de maiștri militari, până în 10 iunie

0
192

Persoanele interesate de carieră militară se pot înscrie pe locurile de maiștri militari la instituțiile de învățământ MApN, până în 10 iunie. Specializarea este de nivel postliceal. Astfel, cinci şcoli militare cu 23 de spcielizări pun la dispoziția cetățenilor români 449 locuri disponibile.

 • Termen limită pentru înscrierea candidaților : 10.06.2022
 • Școli militare pentru formarea maiștrilor militari:
 1. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I” din Pitești (2 ani) – 88 locuri.
 2. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” din localitatea Boboc, județul Buzău (2 ani) – 110 locuri.
 3. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ”Amiral I. Murgescu” din Constanța, județul Constanța (2 ani) – 101 locuri.
 4. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (2 ani) – 105 locuri.
 5. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică ”Gheorghe Lazăr” din Chitila, județul Ilfov (2 ani) – 45 locuri.
 • Selecția se va desfășura înainte de admitere, în perioada 07.03-30.06.2022.
 • Selecția are loc în centrele zonale de selecție și orientare și constă în:
 • evaluare psihologică: test de aptitudini și de personalitate;
 • evaluarea capacității motrice (probe fizice): traseu utilitar-aplicativ, cu baremul de 1,45 sec. și alergare pe distanța de 2000 m, cu baremul de 9 min. și 45. sec.;
 • interviu de evaluare finală (pentru orientarea vocațională a candidaților).
 • În vederea susținerii selecției, candidatul trebuie să prezinte la CZSO, o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este ”clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma ” eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”.
 • Examinarea medicală va avea loc după admitere, în unități medicale ale Ministerului Apărării Naționale.

Candidații care optează pentru Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, declarați ”Apt” la examinarea medicală, vor parcurge examinarea medicală specifică și evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale la Centrul de Medicină Navală din Constanța.

 • Termen limită pentru întocmire/finalizarea dosarelor de candidat este 08.07.2022.
 • Admiterea are loc în data de 08.08.2022 și constă într-o  probă de evaluare a cunoștiințelor la disciplinele Matematică și Limba engleză, aplicată sub forma unui test grilă cu 36 de itemi elaborați în concordanță cu programa școlară valabilă pentru examenul de bacalaureat, filiera tehnologică.

Regulamentele de admitere (toate informațiile legate de concurs) se publică pe site-urile unităților de învățământ, după aprobarea lor, și pot fi consultate la birourile informare-recrutare.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Olt, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt, situat în Slatina, strada Drăgănești nr. 29; luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08:30 – 16:30, marţi între orele 08:30 -18:30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele (BIR) 0249/412031 sau (OSO) 0249/431255;0249/437173.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.