APM OLT MARCHEAZĂ „SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂŢII”

0
78

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Olt participă la promovarea „Săptămânii Europene a Mobilităţii ”, eveniment susţinut şi realizat de către Comisia Europeană, în perioada 16 – 22 septembrie 2020.

Tema de anul acesta –„Mobilitate cu zero emisii pentru toți” evidențiază importanța reducerii la minimum a emisiilor poluante, în contextul în care trebuie formată convingerea fermă că nu putem trăi şi evolua în afara mediului şi că orice dereglare în relaţia cu natura se repercutează negativ asupra sănătăţii  noastre.

„Mobilitate cu zero emisii pentru toți” ar fi un deziderat și un țel pentru toate țările, ținând cont de faptul că în ultimii ani la nivel global poluarea aerului este tot mai pregnantă, iar emisiile în atmosferă a substanţelor dăunătoare nu numai că distrug natura vie, dar afectează în mod negativ sănătatea umană și pot modifica proprietăţile atmosferei care pot duce la consecinţe ecologice şi climatice nefaste. Principalii poluanți ai atmosferei: dioxid de sulf, oxizi de azot, particule în suspensie, monoxid de carbon, plumb, benzen, ozon, arsen, cadmiu, nichel, mercur, benzoapiren, hidrocarburi aromatice policiclice, sunt eliberați în atmosferă dintr-o varietate de surse cum ar fi, în principal: arderea combustibililor fosili, traficul rutier, industria petrochimică, metalurgia feroasă și neferoasă, industria materialelor de construcții, transporturile, gestionarea deșeurilor, gospodăriile.

Pe lângă aceste surse artificiale mai sunt și sursele naturale de poluare a atmosferei, respectiv erupțiile vulcanice, furtunile de praf și de nisip, incendiile naturale.

Elaborarea și respectarea unor măsuri de protecție a atmosferei, a mediului în general, a devenit o prioritate globală majoră, având în vedere efectele nocive ale poluării aerului asupra sănătății oamenilor. De aceea respectarea măsurilor de protecție a mediului înconjurător de către noi toți, este vitală atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare în contextul dezvoltării durabile și putem începe de la folosirea mai mult a mijloacelor de transport în comun și mai puțin a autoturismelor personale, economisirea energiei, refolosirea și reciclarea materialelor, utilizirea energiei verzi, modernizarea instalațiilor tehnologice sau utilizarea celor mai bune tehnice disponibile pe fiecare tip de industrie. Altfel, acest eveniment european este și o oportunitate pentru toate autorităţile locale de a oferi spijinul lor cetăţenilor şi de a se implica în luarea unor decizii privind mobilitatea urbană durabilă, respectiv de a crea piste pentru biciclete, baze sportive sau de a mări spaţiile destinate activităţilor sportive şi în general activităţilor şi mişcării în aer liber”, a precizat directorul executiv al APM Olt, Dorel Șteomlega.

“Săptâmâna Europeană a Mobilităţii 16-22 septembrie”, este un eveniment dedicat transportului durabil urban care se desfăşoară în fiecare an la nivel european. Primele manifestări în cadrul “Săptămânii Europene a Mobilităţii ” s-au desfăşurat în aprilie 2002 la Bruxelles, fiind organizate de Comisia Europeană.