APIA OLT FACE ANGAJĂRI. PENTRU UN POST NU SE CERE VECHIME

0
1334

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Olt a scos la concurs trei posturi de consilier, din care unul debutant, în cadrul Serviciului Măsuri Specifice, Biroului Inspecţii Supracontrol și Centrului Local Slatina. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 1 martie 2021.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitate necesară pentru exercitarea funcţiei publice de execuţie de minimum 7 ani, pentru posturile de consilier gradul profesional superior în cadrul Serviciului Măsuri Specifice și Biroului Inspecţii Supracontrol. Pentru postul de consilier debutant în cadrul Centrului Local Slatina nu se cere vechime.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.
Concursul va avea loc la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Olt, strada Arcului, nr. 20, judeţul Olt