Apă și canalizare în orașul Corabia

0
603
La nivelul orașului Corabia au demarat lucrările pentru introducerea rețelelor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din Proiectul „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”, din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 – 2020” ce are o valoare de 53.046.350,88 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local.
În orașul Corabia, se vor realiza lucrări de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă existente pentru a asigura racordarea întregii populații la serviciile de alimentare cu apă.
– Investiții în sistemul de alimentare cu apă:
– Reabilitarea frontului de captare existent (Vârtopu)- 8 puțuri realizate prin reforare;
– Reabilitare conducta de aducțiune front de captare Vârtopu – Gospodaria de apă Corabia-1,65 km;
– Reabilitare stație de tratare;
– Reabilitare stație de pompare apă potabilă aflată în Gospodaria de apă Corabia;
– Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei, aflat în
Gospodaria de apă Corabia.
Tudor Vladimirescu:
– Execuție foraje noi – 2 buc;
– Conductă de aducțiune-0.015 km
– Construire statie de pompare apă potabilă;
– Construire stație tratare apă potabilă;
– Rețea de distribuție apă -7,94 km;
– Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1 buc.
Vârtopu:
– Execuție foraje noi – 2 buc;
– Conductă de aducțiune – 0.022 km
– Construire stație de pompare apă potabilă;
– Construire stație tratare apă potabilă;
– Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1buc;
– Rețea de distribuție apă L=9,25 km.
Investiții în sistemul de canalizare:
– Extindere rețele de canalizare L=31,15 km;
– Reabilitare rețele de canalizare existente L = 15,51 km;
– Construire stații de pompare apă uzată -19 buc;
– Conducte de refulare noi – 3,35 km;
– Construire stație noua de epurare pe amplasamentul stației de epurare existente.