ANUNTURI

0
566
  • ȘERBĂNOIU LAURA MEDIC STOMATOLOG declar pierdut parafa cu codul B 69368. O declar nulă.
  • SES MAGAZIN DE PRODUSE ARTIZANALE SLATINA pierdut autorizație de funcționare nr. VA 3842/19.03.2019, eliberat de DSVSA Olt. Îl declar nul.
  • S.C. Agro Grădinaru S.R.L. intenționează să solicite la Administrația Națională Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Olt -Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Realizare sistem de irigații în tarlaua 197, parcela 14, nr.299”, orașul Corabia, satul Vârtopu, județul Olt. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la: -Adresa solicitantului S.C. Agro Grădinaru S.R.L., cu sediul în comuna Vădastra, satul Vădastra, Str.Mihai Viteazul, nr.56, jud.Olt, telefon: 0745.404.526, e-mail: agrogradinaru@yahoo.com; -sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, Slatina, Str.Strehareți, nr.156, telefon: 0249.430.103, fax: 0249.434.201.
  • COMUNA VÄLENI din comuna Väleni, satul Valeni, str. Soarelui, nr. 2, biroul 1, judetul Olt, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”INFINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEL ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT VĂLENI, JUDETUL OLT”. propus a fi amplasat in extravilanul comunei Väleni, satul Väleni, T20, P1/1, CF 54596, judetul Olt. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, jud. Olt si la sediul PRIMARIEL COMUNEI VÃLENI din comuna Valeni, satul Valeni, str. Soarelui, nr. 2, biroul 1, judetul Olt, in zilele de luni până vineri. intre orele 8 – 14. Observatile publicului se primes zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, jud. Olt.
  • NINCRIS DUCTIL ELECTRO METAL SRL, J28/140/2016, CUI 35691804, cu sediul în Drăgănești-Olt, str. Fântânele, nr. 4, pierdut certificat de inregistrare seria B, nr. 3164047 și statul societății.

    Le declar nule.