ANUNŢURI PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURILE AFERENTE SESIUNII 1/2017 ŞI 2/2017

0
524

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURILE AFERENTE SESIUNII 1/2017

Masura M1/2A – Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde
Masura M2/2A – Sprijin pentru o noua abordare a procesului de modernizare a fermelor mici in teritoriul GAL Tinutul Verde
Masura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii publice la scara mica in teritoriul GAL Tinutul Verde

Asociaţia GAL Ţinutul Verde în conformitate cu Decizia Consiliului Director nr. 28 din 20.11.2017, vă informează că Sesiunea 1/2017 de depunere a proiectelor aferente măsurilor M1/2A – Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde, M2/2A – Sprijin pentru o noua abordare a procesului de modernizare a fermelor mici in teritoriul GAL Tinutul Verde şi M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii publice la scara mica in teritoriul GAL Tinutul Verde, având ca termen de depunere data de 30.11.2017 ora 16,00 se prelungeşte până la data de 22.12.2017 ora 16,00.
Astfel sesiunea de cereri de proiecte pentru măsurile M1/2A, M2/2A şi M9/6B se desfăşoară în perioada 31.08.2017 – 22.12.2017.
Precizăm că toate celelalte prevederi ale apelului de selecţie rămân neschimbate.
Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 22.12.2017 ora 16,00 / Comuna Bîrla, str. Principală, nr. 106, județul Argeș.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor M1/2A, M2/2A şi M9/6B sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare – Apeluri active).

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:
Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00;
Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0248 678468 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

Președinte, Gelcă Marian

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURILE AFERENTE SESIUNII 2/2017:

Măsura M3/2B – Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde
Măsura M4/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde
Măsura M5/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a înfiinţării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde

Asociaţia GAL Ţinutul Verde, în conformitate cu Decizia Consiliului Director nr. 28 din 20.11.2017, vă informează că Sesiunea 2/2017 de depunere a proiectelor aferente măsurilor Măsura M3/2B – Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde, Măsura M4/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde, Măsura M5/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a înfiinţării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde, având ca termen de depunere data de 30.11.2017 ora 16,00 se prelungeşte până la data de 22.12.2017 ora 16,00.
Astfel sesiunea de cereri de proiecte pentru măsurile M3/2B, M4/6A şi M5/6A se desfăşoară în perioada 30.09.2017 – 22.12.2017.
Precizăm că toate celelalte prevederi ale apelului de selecţie rămân neschimbate.
Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 22.12.2017 ora 16,00 / Comuna Bîrla, str. Principală, nr. 106, județul Argeș.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor M3/2B, M4/6A şi M5/6A sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare – Apeluri active).

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:
Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00;
Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0248 678468 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

Președinte, Gelcă Marian