ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 2/2017

0
229

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 2/2017
Măsura M3/2B – Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde
Măsura M4/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde
Măsura M5/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a înfiinţării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde

Varianta simplificată – Numărul de referință al apelului de selecție: 2/2017. Data lansării apelului de selecție: 30.09.2017

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție pentru anul 2017 în perioada 30.09.2017 – 30.11.2017 pentru următoarele măsuri:

1. Măsura M3/2B – Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de instalare a tinerilor fermieri în teritoriul GAL Ţinutul Verde

Beneficiari eligibili:

– tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole (o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;
– persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
Fonduri disponibile: 189.084 euro; Suma maximă nerambursabilă: 40.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO; 30.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 SO.

2. Măsura M4/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde

Beneficiari eligibili:

– Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate cu sediul sau punct de lucru pe teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde ;
– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
– Cabinete medicale, stomatologice şi veterinare cu sediul sau punct de lucru pe teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde.

Fonduri disponibile: 252.121 euro; Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect

3. Măsura M5/6A – Sprijin pentru o nouă abordare a înfiinţării activităţilor non-agricole în teritoriul GAL Ţinutul Verde

Beneficiari eligibili:

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole cu ponderea cea mai mare a exploataţiei agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) în teritoriul GAL, care își diversifică activitatea prin înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente cu sediul sau punctul de lucru în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, care își propun prestarea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi cu sediul sau punctul de lucru în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
Fonduri disponibile: 189.091 euro; Suma maximă nerambursabilă: 40.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii, respectiv 60.000 de euro/proiect pentru proiectele de producție.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 30.09.2017 – 30.11.2017, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 30 noiembrie 2017 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 noiembrie 2017, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor M3/2B, M4/6A şi M5/6A sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare –€・Apeluri active).

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00
Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş;
Telefon: 0248 678468 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor M3/2B, M4/6A şi M5/6A, lansate prin prezentul apel de selecţie.
Preşedinte GELCĂ MARIAN