ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2017

0
174

Masura M1/2A – Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde

Masura M2/2A – Sprijin pentru o noua abordare a procesului de modernizare a fermelor mici in teritoriul GAL Tinutul Verde
Masura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii publice la scara mica in teritoriul GAL Tinutul Verde
– varianta simplificată –
Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2017 Data lansării apelului de selecție: 31.08.2017

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, anunță lansarea primului apel de selecție pentru anul 2017 în perioada 31.08.2017 – 30.11.2017 pentru următoarele măsuri:
1. Masura M1/2A – Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
– fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
– cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde;
– intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.
Fonduri disponibile: 427.473 euro; Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect.
2. Masura M2/2A – Sprijin pentru o noua abordare a procesului de modernizare a fermelor mici in teritoriul GAL Tinutul Verde
Beneficiari eligibili:
Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mica, conform definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Fonduri disponibile: 147.485 euro; Suma maximă nerambursabilă: 13.000 euro/proiect pentru exploataţii între 4.000 SO și 7.999 SO
3. Masura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii publice la scara mica in teritoriul GAL Tinutul Verde
Beneficiari eligibili:
– UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
– Unitati de cult
– Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor (ADI)
– Instituţii de învăţământ tehnice/agricole
– ONG-uri

Fonduri disponibile: 1.134.544 euro; Suma maximă nerambursabilă: 60.000 euro/proiect.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 31.08.2017 – 30.11.2017, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 30 noiembrie 2017 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 noiembrie 2017, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor M1/2A, M2/2A şi M9/6B sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro meniul : Apeluri de selecție –€ Apeluri active.

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :
Luni – Vineri, intervalul orar : 12:00 – 18:00
Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş
Telefon/fax : 0248 678468 / 0374 093104
e-mail: galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor M1/2A, M2/2A şi M9/6B, lansate prin prezentul apel de selecţie.

Preşedinte GELCĂ MARIAN