Anunt important pentru deținătorii de autorizații de mediu

0
213

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Olt informează toți titularii și deținătorii de autorizații de mediu și de autorizații integrate de mediu că au obligația să solicite anual o viză pentru aceste documente. De precizat faptul căpentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

Această obligație a fost introdusă recent de ministrul Mediului prin semnarea unui ordin. Este vorba despre Ordinul Ministrului Mediului nr. 1171 din 5.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.967 din 15.11.2018.

Pentru obţinerea vizei anuale a autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu, titularul activităţii pe care o desfășoară pe raza județului Olt, este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu.

În termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării la APM Olt, pentru obținerea vizei anuale a autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu, APM Olt verifică documentaţia depusă,  stabileşte data verificării amplasamentului, efectuează vizita de amplasament în prezenţa titularului sau a împuternicitului acestuia şi întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului.

 În cazul în care în urma vizitei de amplasament se constată concordanţă între autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, după caz, şi amplasamentul/amplasamentele unde își desfăşoară activitatea titularul, APM Olt întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, va emite decizia de aplicare a vizei anuale. În cazul în care în urma vizitei de amplasament se constată necorelări între autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, după caz, şi amplasamentul/amplasamentele unde îşi desfăşoară activitatea titularul, APM Olt întocmeşte procesul-verbal de verificare a amplasamentului şi acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu.

După trecerea acestui termen în cazul în care titularul nu va corela datele din procesul-verbal de verificare a amplasamentului cu autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în termen de maximum 3 zile, va întocmi decizia motivată de respingere a vizei anuale şi va înştiinţa Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Județean Olt în vederea aplicării prevederilor legale. În cazul în care, în termenul acordat, titularul îndeplineşte cerinţele menţionate, APM Olt vizitează amplasamentul şi întocmeşte un nou proces-verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, va emite decizia de aplicare a vizei anuale, se arată într-un comunicat al Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.

APM Olt mai precizează că pentru derularea procedurii de aplicare a avizei anuale nu se percep taxe sau tarife.