ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU DIN OLT

0
365

Absolvenții de liceu promoția 2020 care nu au promovat examenul de Bacalaureat pot beneficia de șomaj.

Conform legislaţiei în vigoare, dată limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt, a absolvenților de liceu care nu au luat Bacalaureatul este 28 iulie 2020.

Neînregistrarea până la această dată atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează că persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele Agenţiei Județene  pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în rază cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea că persoană aflată în căutarea unui loc de muncă la AJOFM Olt, sunt următoarele :

– act de identitate (copie şi original);

– act de studiu sau adeverinţa din care să rezulte dată absolvirii (copie + original);

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agențiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgăneşti Olt.

„Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se pot înregistra în evidențele AJOFM Olt în termen de 60 de zile de la  dată de 1 a lunii următoare celei înscrise pe diplomă, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire”, precizează reprezentanții AJOFM Olt.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt înregistrați la AJOFM Olt și nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(500 lei) pot solicită indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la dată expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.