ANUNȚ IMPORTANT DE LA ANAF

0
417

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește contribuabililor că termenul limită de depunere a Declarației Unice în anul 2020, privind impozitul și contribuțiile pentru veniturile obținute de PFA și alte persoanele fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende și alți contribuabili este 30 iunie 2020.

 Conform Ordonanței de urgență nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul de depunere a formularului ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice” a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Ordonanța prevede bonificații de până la 10% pentru persoanele fizice care vor depune online până la 30 iunie declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, astfel:

– se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting integral (plată sau compensare) până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

– se acordă o bonificație suplimentară de 5%, pentru depunerea prin mijloace electronice până la 30 iunie (inclusiv) a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită și condiția menționată anterior.

Declarația unicã se utilizeazã atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din: activitãți independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursã, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activitãți agricole, pisciculturã și/sau silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Declarația unică se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță astfel:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.