ANGAJĂRI MASIVE LA PRIMĂRIA CARACAL

0
4098

Primăria municipiului Caracal a scos la concurs nu mai puțin de patru posturi vacante de inspector, trei de consilier și două de expert, în cadrul compartimentelor și serviciilor din cadrul instituției, contractele fiind pe perioadă nedeterminată.

Mai exact, este vorba despre un post de inspector, clasa I, grad debutant, la Compartimentul Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala, un post de inspector, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Certificate de Urbanism Autorizatii de Construire/Desfiintare, Functiuni Comerciale, un post de inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul
Sistem Informational Geografic, Nomenclatura Strada, un post de expert, clasa I, grad superior. la Compartimentul Protectia Monumentelor Istorice, Disciplina in Constructii, Receptii, un post de inspector, clasa I, grad asistent, la Compartimentul
Regenerarea Mediului Urban, un post de consilier, clasa I, grad asistent, la Serviciul
Programe Strategii de Dezvoltare, un post de expert, clasa I, grad superior, la Serviciul
Programe Strategii de Dezvoltare, un post de consilier, clasa I, grad principal, la Compartimentul Contabilitate și un post de consilier, clasa I, grad superior, la Compartimentul Inspecție Fiscală Persoane Juridice.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 iulie 2021, la sediul Primăriei Caracal.

Condiţiile de participare sunt:

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment documentaţii de urbanism, publicitate stradală
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din ramurile de ştiinţă „Arhitectură şi urbanism”, „Inginerie civilă” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare, funcţiuni comerciale
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din ramurile de ştiinţă „Arhitectură şi urbanism”, „Inginerie civilă” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an.

inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment sistem informaţional geografic, nomenclatură stradală
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din domeniile de licenţă „Inginerie civilă”, „Inginerie geodezică” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani.

expert, clasa I, grad profesional superior – Compartiment protecţia monumentelor istorice, disciplină în construcţii, recepţii
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din ramurile de ştiinţă „Arhitectură şi urbanism”, „Inginerie civilă” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment regenerarea mediului urban
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din ramura de ştiinţă „Ştiinţele pământului şi atmosferei” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an.

expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul programe, strategii de dezvoltare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din domeniul „ştiinţe sociale”, ramurile de ştiinţă „ştiinţe juridice”, „ştiinţe administrative” sau „ştiinţe economice” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul programe, strategii de dezvoltare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din domeniul de licenţă „Ingineria mediului” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an.

consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul contabilitate
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din ramura de ştiinţă „Ştiinţe economice” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul inspecţie fiscală persoane juridice
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările din ramura de ştiinţă „Ştiinţe economice” (conform Anexei 1 la HG 299/2020, modificată şi completată);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0249.511.384, 0249.517.516 sau la adresa e-mail: resurseumane@primariacaracal.ro