Amenzi record aplicate de Garda de Mediu Olt

0
255

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu din cadrul Comisariatului Judeţean Olt au efectuat în primul semestru al anului nu mai puţin de 396 de controale atât în domeniul ariilor protejate, habitatelor naturale, biodiversităţii şi biosecurităţii, cât şi în domeniul controlul poluării industriale şi substanţelor chimice periculoase.

 Aceste acţiuni au constat în 116 inspecţii planificate şi 280 neplanificate. În urma acţiunilor de inspecţie şi control, comisarii Gărzii de Mediu Olt au aplicat 17 amenzi în valoare de peste 3,1 miliarde ROL. „Prin activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, Comisariatul Judeţean Olt  a  constatat mai multe fapte de natură contravenţională  fiind aplicate 17 amenzi în valoare de 312.000 lei și două avertismente”, a precizat comisarul șef Gheorghe Neacșa, şeful Gărzii de Mediu Olt.

Neconformităţile constate în urma controalelor efectuate în această perioadă au fost: încălcarea prevederilor articolului 59, alineatul 1 din Legea 104/2011 (neluarea tuturor măsurilor ce se impun pentru a limita emisiile nedirijate din atmosferă), faptă pentru care au fost aplicate trei amenzi în valoare de 15.000 lei, fiecare; încălcarea prevederilor articolului 1, alineatul 1 din HG 856/2002 (nu a ținut evidența gestiunii deșeurilor pentru uleiul uzat) faptă pentru care au fost aplicate două amenzi în valoare de 3.000 de lei; încălcarea obligației prevăzută de articolul 94, alineatul 1, litera a din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare (de a obține acte de reglementare din punct de vedere al mediului pentru activitatea alimentare cu apă, canalizare și epurare), faptă pentru care au fost aplicate două amenzi în valoare de câte 30.000 de lei; încălcarea prevederilor articolului 61, alineatul 1, litera a, legea 214/2011 privind regimul deșeurilor (pentru depozitarea deșeurilor de producție în afara spațiilor autorizate) ), faptă pentru care au fost aplicate două amenzi în valoare de 60.000 de lei; încălcarea prevederilor articolului 21 , litera g din Legea 212/2015 privind vehiculele scoase din uz (desfășurarea de activități de colectare și dezmembrare vehicule scoase din uz fără să dețină autorizație de mediu) pentru care au fost aplicate trei sancțiune contravenționale în valoare de 24.000 de lei; încălcarea prevederilor articolului 94, alineatul 1, litera g din OUG 195/2005 cu completările și modificările ulterioare (nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor impuse prin actele de control anterioare), faptă sancționată cu amendă în valoare de 50.000 de lei; două amenzi în valoare de 5.000 de lei aplicate unor persoane fizice pentru abandonarea de deșeuri în locuri nepermise; o amendă în valoare de 30.000 de lei aplicată pentru depozitarea de îngrășăminte chimice în afara spațiilor autorizate; o amendă în valoare de 5.000 de lei pentru transportul deșeurilor nepericuloase fără să dețină formulare de încărcare/descărcare și o amendă în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a anunța autoritățile competente de mediu despre situația accidentală care a pus în pericol mediul și nu a acționat imediat pentru refacerea acestuia.

Ilie Bîzoi