Alro Slatina a investit 500 de milioane de dolari în proiecte de modernizare

0
674

Investiţiile realizate de companie în ultimul deceniu au avut un impact pozitiv şi asupra mediului înconjurător, Alro reducându-şi emisiile de gaze cu efect de seră de peste 85 de ori faţă de 1997. Pentru aceasta compania a investit nu mai puţin de o jumătate de miliard de dolari.

Alro este cea mai mare companie din industria aluminiului din Europa Centrală de Est (exceptând Rusia) şi printre cele mai mari societăţi din România. Graţie echipamentelor moderne de care dispune compania, după parcurgerea întregului ciclu de producţie, se încearcă reciclarea aproape în totalitate a deşeurilor de aluminiu şi reducerea la minimum a impactului noxelor asupra mediului. În prezent la Alro, potrivit reprezentanţilor companie, există cel mai mare centru de tratare a gazelor din Europa. De altfel, pentru a ţine sub control poluare mediului, în ultimii zece ani, la Alro s-au investit 500 de milioane de dolari în proiecte care previn poluarea mediului şi care determină reducerea impactului de mediu.

Printre acestea se numără: integrarea pe verticală a ciclurilor de fabricaţie în cadrul grupului: grupul VIMETCO controlează întregul ciclu de fabricaţie, de la materia primă (bauxita), până la obţinerea produselor finite şi desfacerea a cestora; creşterea eficienţeie energetice: reducerea consumurilor de energie electrică, gaze naturale, apă industrială şi de alte utilităţi; proiectele AERO şi AUTO: componente ale politicii firmei de diversificarea şi creşterea producţiei cu valoarea adăugată mare şi foarte mare, Alro fiind acreditată ca furnizor pentru industria aeronautică şi industria auto; proiecte privind ecologizarea totală a societăţii: epurarea uscată a gazelor de la secţiile de electroliză, secţia Anozi, secţia Turnătorie şi ECO-Topitoria de deşeuri de alumniniu, halda ecologică de deşeuri industriale şi tratarea apelor uzate; reciclarea deşeurilor: punerea în funcţiunea a unei topitorii ECO de deşeuri de aluminiu, recuperearea integrală şi reintroducreea în circuitul productiv a deşeurilor rezultate în urma proceselor de producţie; proiect pentru creşterea competitivităţii: cofinanţat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională cu o sumă nerambursabilă de aproape 18 milioane de lei, care a constat în achiziţionarea de echipamente tehnologice moderne; restructurarea organizaţională: crearea unei structuri organizaţionale eficiente, bază pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de performanţă. Implementarea programului de modernizare a condus la : creşterea producţiei fizice, îmbunătăţirii calităţii, creşterea productivităţii, reducerea costurilor de fabricaţie, diversificarea producţiei şi creşterea producţiei cu valoare adăugată mare şi foarte mare, îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare.

Alro exportă aproximativ 80% din produsele sale finite, pe toate meridianele lumii. Alro deţine şi producătorul de alumină ALUM Tulcea. Alro este o subsidiară a Vimetco N.V. companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Din grupul de firme Vimetco din România fac parte următoarele societăţi: Vimetco Management Bucureşti, Alum Tulcea; Alro Slatina, Vimetco Trading Bucureşti şi Vimetco Extrusion Slatina.  Compania Alro a avut în 2016 o cifră de afaceri de 2.312.775.379 lei situându-se din acest punct de vedere pe primul loc în topul investitorilor din judeţul Olt şi un profit net de 67.220.024 de lei.

Ilie Bîzoi