Alertă: Termen limită pentru depunerea cererilor de către fermierii olteni care cresc animale

0
141

Până pe 17 decembrie, inclusiv, fermierii pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Olt cererile de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2019.

Cererea iniţială pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori din judeţ trebuie să fie însoţită de următoarele documente: dovada că solicitantul este persoană juridică, acreditarea solicitantului pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, dar şi copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare și lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.