Ajutor de deces pentru un șomer din Olt

0
306

Potrivit legislaţiei în vigoare, nu numai familiile pensionarilor din sistemul public care au decedat, dar şi familiile şomerilor care au trecut în lumea celor drepţi pot beneficia de ajutor de înmormântare. De la începutul anului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt a plătit ajutoare de deces pentru patru persoane.

Şomerii au dreptul la ajutor de deces, conform Legii nr. 6/ 2013, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Conform prevederilor legale pe anul 2020, cuantumul ajutorului de deces este de 5.429 lei, în cazul decesului şomerului, şi 2.715 lei când moare un membru al familiei acestuia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al AJOFM Olt, Elena Iordache, de la începutul anului au fost acordate patru astfel de ajutoare pentru decesul unui şomer indemnizaţ și trei pentru membri de familie în cuantum total de 13.441 de lei. „Este vorba despre un ajutor acordat pentru decesul unui șomer și trei pentru decesul membrilor de familie a precizat Iordache.

Se consideră membru de familie soţul, copiii proprii sau adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creşterea şi educarea familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora fără a depăşi vârsta de 26 de ani, dar şi părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. În cazul decesului şomerului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Asiguratul, în speţă persoana care primeşte indemnizaţia de şomaj, beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care are un drept propriu de asigurări sociale.

Acte necesare pentru ajutoarele plătite de AJOFM

Ajutorul de moarte se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces şi a actului de identitate al solicitantului, în original şi copie. Mai sunt necesare, în funcţie de situaţie: acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, în original şi copie, acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de acest eveniment; certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. În cazul decesului şomerului sau al unui membru de familie al acestuia, AJOFM achită ajutorul în termen de 24 de ore de la solicitare.