AJPIS Olt, parte în aproape 20 de procese

0
532

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt a fost, în 2018, parte în 18 dosare înregistrate pe rolul instanţelor de judecată.

Din totalul de 18 litigii,13 au fost soluționate, din care 10 câștigate de AJPIS și trei pierdute, iar celelalte cinci sunt în curs de soluționare. De asemenea, au fost avizate pentru legalitate un număr de 139 documente emise de directorul executiv al AJPIS Olt cu privire la activitatea instituției (decizii interne).  Totodată, au fost avizate pentru legalitate un număr de 21.750 de documente care deschid un drept de beneficii de asistență socială (decizii de acordare/modificare/suspendare/reluare/încetare a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului/stimulent de inserție/alocația de stat pentru copii/alocația pentru susținerea familiei/ajutorul social/alocația de plasament/indemnizație de hrană/ajutor refugiați/ sprijin lunar pentru persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată conform prevederilor art.32 din OUG nr.111/2010).

În 2017 AJPIS Olt a fost parte în 21 de dosare înregistrate pe rolul instanţelor de judecată. Acestea au avut ca obiect anularea unor decizii de debit cu titlul de alocație de plasament/ajutor social/alocație pentru susținerea familiei/indemnizație pentru creșterea copilului; anularea unor decizii de modificare a perioadei de acordare a alocației de stat pentru copil născut într-un stat membru UE, acordarea dreptului la îndemnizația pentru creșterea copilului conform prevederilor articolului III din Legea 66/2016 ce a modificat și completat OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului și contestație la executare privind recuperarea unor sume cu titlu de alocației plasament și acordarea unor drepturi în temeiul Decretului Lege numărul 118/1990, republicat. Din totalul de 21 litigii,14 au fost soluționate irevocabil, din care 10 câștigate de AJPIS și patru pierdute, iar celelalte șapte erau în curs de soluționare. De asemenea, în cursul anului 2017 au fost înregistrate un număr de 14 contestații pe procedura administrativă având ca obiect anularea unor decizii de debit cu titlul de indemnizația pentru creșterea copilului/stimulent de inserție/alocație de plasament/ajutor social, anularea unor decizii de respingere a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului, soluționate astfel: 13 respinse și una admisă.