AJPIS Olt, parte în aproape 20 de procese

0
564

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt a fost, în 2019, parte în 17 dosare înregistrate pe rolul instanţelor de judecată.

Din totalul de 17 litigii, 15 au fost soluționate, din care 12 câștigate de AJPIS și trei pierdute, iar celelalte două erau în curs de soluționare. Litigiile au avut ca obiect: anularea actelor administrative privind recuperarea unor sume plătite cu titlu necuvenit reprezentând ajutor social/ alocația pentru susținerea familiei /indemnizația pentru creșterea copilului; acordarea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului conform prevederilor art. Ill din Legea 66/2016 ce a modificat și completat OUG 111 /2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creșterea copilului; contestatie la executare, acordarea unor drepturi în temeiul Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, litigiu privind functionarii publici și anularea proceselor verbale de inspectie.

În cursul anului 2019 din totalul de 26336 acte administrative privind beneficiile de asistență socială (decizii de acordare /modificare /suspendare /reluare /încetare /recuperarea sumelor plătite necuvenit privind indemnizația pentru creșterea copilului/ stimulent de inserție/ alocația de stat pentru copii I alocația pentru susținerea familiei I ajutorul social au fost înregistrate un număr de 11 contestații pe procedura administrativă, din care 10 contestații au avut ca obiect anularea debitului cu titlul de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei- solutionate astfel: 6 respingeri, 3 admitere în parte, 1 admitere în totalitate și 1 contestație impotriva deciziei de suspendare a plății alocatiei pentru susținerea familiei soluționată prin respingere.

De asemenea, au fost avizate pentru legalitate un numar de 110 documente emise de directorul executiv al A.J. P .1.5. Olt cu privire la activitatea institutiei (decizii interne). Totodată au fost avizate pentru legalitate un numar de 26.336 acte administrative privind beneficiile de asistenta sociala (decizii de acordare /modificare /suspendare /reluare /incetare /recuperarea sumelor platite necuvenit privind indemnizatia pentru creșterea copilului/ stimulent de insertie/ alocatia de stat pentru copii /alocatia pentru sustinerea familiei /ajutorul social! alocatia de plasament/ indemnizatia de hrana/ sprijin lunar pentru persoana cu dizabilitate grava sau accentuata conform prevederilor art.32 din O.U.G . nr.111/2010).

În 2018 AJPIS Olt a fost parte în 18 dosare înregistrate pe rolul instanţelor de judecată. Din totalul de 18 litigii,13 au fost soluționate, din care 10 câștigate de AJPIS și trei pierdute, iar celelalte cinci erau în curs de soluționare. De asemenea, au fost avizate pentru legalitate un număr de 139 documente emise de directorul executiv al AJPIS Olt cu privire la activitatea instituției (decizii interne).  Totodată, au fost avizate pentru legalitate un număr de 21.750 de documente care deschid un drept de beneficii de asistență socială (decizii de acordare/modificare/suspendare/reluare/încetare a dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului/stimulent de inserție/alocația de stat pentru copii/alocația pentru susținerea familiei/ajutorul social/alocația de plasament/indemnizație de hrană/ajutor refugiați/ sprijin lunar pentru persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată conform prevederilor art.32 din OUG nr.111/2010).