AJOFM Olt face angajări

0
1148

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt a scos la concurs un post de auditor superior în cadrul Compartimentului Audit Public Intern și unul de inspector superior la Compartimentul Formare Profesională. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 19 iunie 2019. Posturile sunt pe perioadă nedeterminată.

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe economice sau științe juridice; cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani și inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune, pentru postul de auditor superior și studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani și inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune, pentru postul de inspector superior. Concursul va avea loc pe 1 și respectiv 2 iulie 2019, ora 10.00 (proba scrisă), iar data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Data limită pentru depunerea dosarelor este 19 iunie 2019. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, Slatina, str. Crișan nr. 2, telefon 0249.438.595, e-mail ajofm@ot.anofm.ro.