AJFP OLT: CAMPANIE DE ÎNDRUMARE A CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA COMPLETAREA DECLARAŢIEI UNICE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE

0
140

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt  derulează o campanie de instruire, în sistem videoconferinţă, a contribuabililor persoane fizice pe raza cărora nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Scopul principal al acestei campanii de informare este acela de a sprijini contribuabilii pentru completarea, şi/sau depunerea, precum şi transmiterea  formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Astfel, săptămânal, până la data de 25 mai 2021, inclusiv (termenul limită de depunere a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”), persoanele desemnate din cadrul organului fiscal central vor asigura asistenţa prin mijloace electronice de tip videoconferinţă.

Lista persoanelor desemnate pentru acordarea asistenţei contribuabililor privind completarea, depunerea şi transmiterea Declaraţiei Unice, din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale poate fi consultată accesând următorul link :https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/CR_1_2021.pdf.

De asemenea, lista persoanelor din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, respectiv din cadrul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, Serviciului Fiscal Orăşenesc Balş, Serviciului Fiscal Orăşenesc Corabia ce colaborează cu reprezentanţii primăriilor din judeţul Olt pentru acordarea asistenţei în vederea completării, şi/sau depunerii, precum şi transmiterii formularului 212, precum şi calendarul instruirilor prin mijloace electronice de tip videoconferinţă, sunt disponibile accesând următorul link :https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/CR_2_2021.pdf.

Având în vedere contextul pandemic actual, pentru evitarea deplasărilor la sediile organelor fiscale centrale/locale, AJFP Olt aduce la cunoştinţă că formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, poate fi depus prin mijloace electronice de transmitere la distanţă :

–   prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual” (SPV) ;

–   pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Contribuabilii pot solicita informaţii suplimentare sau asistenţă cu privire la depunerea formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” apelând Call Center-ul ANAF la numărul de telefon 031.403.91.60.