Adunarea generală a Filialei Județene Olt a ACoR

0
406

Înființată prin Hotărârea nr.3 din 24 februarie 2001, filiala județeană Olt a Asociației Comunelor din România este condusă de Florin Gheorghe Tiutiu, ca președinte, și de Ilie Chitez, ca vicepreședinte, primari în comunele Nicolae Titulescu, unde filiala își are sediul, respectiv Bobicești. De altfel, cele două comune sunt fondatoarele filialei, alături de Oboga, Bârza, Movileni și Șerbănești. Ulterior au aderat și celelalte comune ale județului, astfel încât, în prezent, filiala Olt se afirmă ca o forță în lupta pentru a menține și dezvolta spațiul rural românesc și pentru autonomie locală.

De la bun început, filiala Olt și-a propus să contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunelor membre, să promoveze colaborarea și ajutorul reciproc în toate domeniile ce țin de viața specifică a unei comune, ajungându-se până la implementarea de proiecte cu finanțare europeană și reprezentarea intereselor comunităților locale în forurile legislative. Tocmai ca o recunoaștere a rolului extrem de important pe care-l joacă, filiala județeană Olt reunește acum aproape toate comunele județului.

În viața filialei, evenimentul cel mai important îl reprezintă întâlnirea anuală a primarilor din comunele membre, ocazie cu care se prezintă raportul pe anul încheiat și se fac propuneri pentru viitor. De exemplu, la ultima întâlnire (din 2019, în anul următor izbucnind pandemia), principala propunere care s-a făcut s-a referit la înființarea unui Serviciu de Urbanism la nivelul filialei, de care să beneficieze toate primăriile interesate, propunere primită cu entuziasm de toți primarii prezenți.

Adunarea generală de anul acesta este programată să aibă loc în data de 26 februarie, vineri, la orele 11,00, în municipiul Slatina, în sala oferită de Capitol Events Hall, strada Crișan 31L.

Ca de obicei, pe agenda de lucru a ședinței ordinare figurează, la punctul 1: Aprobarea raportului de activitate al filialei pe anii 2019 și 2020, apoi, la punctul 2: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 și 2021, iar la punctul 3: Aprobarea bilanțului contabil pentru anii 2019 și 2020. În sfârșit, la punctul 4: Prezentarea raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020, desfășurată la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale membre ale acordului de cooperare din cadrul Direcției de Audit Public Intern înființată la nivelul Filialei Județene Olt a ACoR. Dacă primele trei documente vor fi prezentate de președintele filialei, Florin Gheorghe Tiutiu, cel de-al patrulea document va fi prezentat de Dan-Ionuț Raicea, directorul DAPI.

Sunt așteptați toți primarii din comunele membre, precum și reprezentanți de la vârful administrației județene, parlamentari de Olt și alți invitați.

În general, asemenea întâlniri anuale sunt menite să îmbunătățească activitatea la nivelul filialei, participanții având ocazia să cunoască și să dezbată problemele cu care se confruntă comunele și satele din județ, să facă propuneri referitoare la creșterea capacității administrative a autorităților locale, la dezvoltarea satului românesc ca sat european – toate acestea sub auspiciile a ceea ce spunea Constantin Dissescu, părintele dreptului public românesc: „Comunele s-au format înaintea Statului, ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența”.

Constantin Smedescu