„ Acțiunile întreprinse de Garda de Mediu Olt, în ultimii ani, au condus la o îmbunătățire a calității aerului în zona Slatina”

- interviu cu comisarul șef Gheorghe Neacșa, șeful Gărzii de Mediu Olt

0
383

Activitatea susţinută desfăşurată de Garda de Mediu Olt s-a evidenţiat în ultimii trei ani de când la cârma instituției a revenit comisarul șef Gheorghe Neacșa în rezultatele pozitive înregistrate în urma controalelor la agenții economici din judeţ. Mergând în primul rând pe prevenție, dar totodată aplicând şi amenzi usturătoare atunci când a fost nevoie, cazurile de încălcări ale legislației mediului au scăzut considerabil. Despre cum s-a transpus în practică activitatea Gărzii de Mediu în ultimii trei ani, dar și obiectivele propuse de conducerea instituție în 2018, ne-a vorbit într-un scurt interviu acordat, comisarul șef al Gărzii de Mediu Olt, Gheorghe Neacșa.

 Considerați că nivelul de poluare al municipiului Slatina a scăzut în ultimii ani?

 Noi credem că da, iar acest lucru reiese din evaluarea activității Gărzii de Mediu Olt, în ultimii trei ani. Concret acest lucru s-a transpus prin controale cât mai amănunțite alocând un timp mai mare la fiecare obiectiv controlat. Totodată, au fost aplicate sancțiuni cu 40% mai mari ca valoare decât în anul 2015 și în mod special în domeniul calității aerului. Un alt aspect foarte important de menționat este că a scăzut numărul de poluări accidentale cu  50% față de anul 2015, dar și numărul de sesizări cu  25%  față de anul 2015.  Legat de acțiunile întreprinse în colaborare cu APM Olt  vă pot spune că în Comitetele de Analiză Tehnică împreună cu Serviciul  Avize, Acorduri, Autorizări  și Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Olt au fost stabilite noi limite de emisie pentru instalațiile pentru care s-au emis noi Autorizații Integrate de Mediu de pe platforma industriala Slatina. (SC Alro SA, SC Electrocarbon SA –carbura de siliciu, SC TMK SA). În această perioada este în procedură de reautorizare SC Altur SA Slatina. De asemenea,

au fost traduse la nivel local cele mai bune tehnici disponibile la nivel european pentru fiecare instalație în parte și s-au comparat cu amplasamente existente în cele mai performante industrii de la nivel european  (Germania, Franța, Olanda, Anglia etc.). Au fost realizate inspecții comune în procedură de autorizare pentru verificarea instalațiilor cu privire la respectarea celor mai bune tehnici disponibile la nivel european din punct de vedere tehnic pentru  reducerea emisiilor. Aceste tehnici au vizat: montarea de filtre performante pentru reținerea poluanților atmosferici, modernizarea arzătoarelor pentru reducerea concentrației de NO din gazele de ardere și scăderea procentului de Sulf din materia primă cocs petrol cu 50% de la 6% la 3% astfel încât să conducă la o scădere de aproximativ 50% a tuturor compușilor cu sulf rezultați din procesele de producție. Pentru extinderea producției la SC Bekaert SRL Slatina a fost emis Acord de Mediu  prin care s-a prevăzut schimbarea modului de tratament al cordului și anume scoaterea de pe traseul de tratament al cuptorului de Pb topit și înlocuirea cu alte metode moderne de tratament termic. Astfel din procesul de producție al cordului se reduce la zero riscul apariției Pb în aerul atmosferic. Valorile limită impuse prin noile Autorizații Integrate de Mediu comparativ cu perioada anterioară au fost mai mici  cu procente cuprinse între 40-60%. Iar evaluarea rezultatelor acțiunilor întreprinse au fost interpretate prin intermediul datelor furnizate  de stația automată de monitorizare a calității aerului constatându-se următoarele: valorile determinate de stația automată de monitorizare a calitătii aerului au scăzut  cu 30%  la indicatorii cu proveniență preponderent industrială (dioxid de sulf și monoxid de carbon) și nu au mai fost înregistrate depășiri la acești indicatori. În concluzie putem afirma cu date certe că acțiunile întreprinse de Garda de Mediu Olt, în ultimii ani, au condus la o îmbunătățire a calității aerului în zona Slatina.

 Care este starea generală a județului din punct de vedere al protecției mediului?

Starea generală a mediului din județul Olt  o considerăm bună dar  mai  sunt și anumite probleme de mediu. Din punct de vedere al gestionării deșeurilor menajere sunt deficiențe atât în colectarea acestora cât și la depozitare. Încercăm pe viitor o mai bună conștientizare a cetățenilor și în privința gestionări deșeurilor produse în propriile gospodării și să îi determinăm să nu le mai abandoneze. Sunt localități în care există operator de salubritate care preia deșeurile menajere și totuși în aceste localități găsim deșeuri abandonate. Sunt deficiențe și în privința gradului de colectare selectivă a deșeurilor.

O alta problemă cu care ne confruntăm la nivelul județului este gestionarea incorectă a gunoiului de grajd. Gestionarea necorespunzătoare a acestuia poate aduce riscuri de mediu atât pentru sol cât și pentru pânza freatică.  Cetățeanul trebuie să conștientizeze avantajele administrării corecte a gunoiului de grajd pe terenurile agricole prin folosirea acestuia în detrimentul  îngrășămintelor chimice. Încurajăm compostarea gunoiului de grajd pe platforme impermeabile individuale cât și în cadrul platformelor comunale acolo unde ele există. Important este că această colectare selectiva să pornească încă din gospodăria fiecărui cetățean astfel încât să nu mai fie amestecate deșeuri reciclabile cu gunoiul de grajd pentru a putea folosi acest îngrășământ natural  în condiții cât mai bune pentru mediul înconjurător.

  Ce v-ați propus pentru 2018?

În anul 2018 avem în vedere acțiuni pentru scăderea limitelor de emisie la societățile care vor intra în procedura de reautorizare pentru  instalațiile care se încadrează pe Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Aceste acțiuni vor fi întreprinse în colaborare cu  Serviciul  Avize, Acorduri, Autorizări  și Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Olt. Având în vedere că societățile cu o capacitate mare de producție de pe platforma industrială Slatina care se încadrează pe Legea 278/2013 privind emisiile industriale au redus sau urmează sa reducă  limitele de emisie,  în perioada imediat următoare o să ne intensificăm activitatea de inspecție și control în zona activităților industriale cu o capacitate redusă pentru care limitele de emisie se încadrează pe  Ordonanța 462/1993 și unde valorile maxime admise sunt mai mari.

Care este cea mai poluată localitate din județ?

Din punctul nostru de vedere nu sunt localități poluate în județ având în vedere cele specificate anterior. De precizat că majoritatea activităților economice cu un impact asupra mediului sunt concentrate în zona Slatina, în restul județului activitatea industriala fiind  mult redusă.

Care considerați că sunt în prezent cele mai mari probleme de mediu din județ?

Cele mai mari probleme din județ sunt cele legate de gestionarea deșeurilor și în special cele menajere și a gunoiului de grajd.  Încă nu este funcțional Sistemul Județean de Gestionare al deșeurilor menajere  având toate componentele sistemului construite dar care se afla  încă  în procedură de licitații. După cum bine știți procedura de atribuire prin licitații în România este destul de greoaie, necesita parcurgerea mai multor etape inclusiv contestații și sperăm ca aceste proceduri să se încheie cât mai curând. Consider că la nivelul județului Olt ar mai fi necesar construirea și a unui depozit de deșeuri nepericuloase având în vedere activitățile economice desfășurate în județul Olt.

Dacă , în finalul discuției noastre, mai aveți ceva de adăugat?

Mulțumesc colectivului Comisariatului Județean Olt pentru activitatea desfășurată în ultimii ani pentru că aceste rezultate nu ar fi putut fi obținute fără o acțiune intensă colectivă.

 

Ilie Bîzoi