Cărțile de identitate expirate în perioada stării de alertă își pierd valabilitatea începând cu 7 iunie

0
75

Începând cu data de 7 iunie 2022, actele de identitate care, potrivit legii, au expirat pe timpul stării de urgență și stării de alertă, însă au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stării, își pierd valabilitatea.

În acest sens, invităm cetăţenii ale căror documente işi pierd valabilitatea la data de 7.06.2022, să se prezinte la sediul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe raza cdrora işi au domiciliu, pentru reînnoirea cărţii de identitate”, a declarat Silviu Neacșu, directorul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor.

Conform O.U.G. nr.9712005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificdrile şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitatre este de până la 30 de zile de la data inregistrării cererii la serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor, acesta putând fii prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului în cauză.
Astfel, pentru evitarea prezentării în acelaşi timp a unui număr mare de persoane la sediul acestor servicii, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Populaţiei recomandă ca cetăţenii să consulte programul de activitate al S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, prin accesarea website-urilor primăriilor în subordinea cărora acestea funcţionează.