Acordare facilităţi fiscale şi TVA redus pentru produse BIO

0
101

Pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de regularizare a contribuţiei  individuale de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, emise și comunicate de A.N.A.F. între data de 15 martie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, termenul de plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Dacă sumele se achită în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare se acordă o bonificație de 10% ;

Pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de regularizare a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, emise și comunicate de A.N.A.F după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziilor. Dacă sumele se achită în termen de 60 de zile de la data comunicării se acordă o bonificație de 10%;

Se anulează CASS şi accesoriile aferente, stabilite prin decizie de impunere emise de către A.N.A.F în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul a CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017;

 Se anulează CASS şi accesoriile aferente şi în cazul persoanelor care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul a CASS a fost stabilită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, cu excepţia celor care şi-au exercitat opţiunea de plată a CASS; Anularea acestor obligaţii fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.Procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Începând cu data de 1 iunie 2019 se diminuează cota de TVA aplicabilă livrării alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aceasta devenind 5% (până la data de 31.05.2019, cota a fost  de 9%).Livrarea acestor alimente va fi însoţită de copia documentului de recunoaştere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă,cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final.