77 de primării din Olt, contracte cu OCPI pentru finanţarea lucrărilor de cadastru

0
662

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 77 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 79 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Olt în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2021, este de 12.438.000 lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Olt.

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Olt trebuie să găsească prestatori în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de finanțare.

În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În prezent, din totalul de 112 UAT-uri din județul Olt, au fost cadastrate în proporție de sută la sută nouă comune (Brastavățu, Brebeni, Iancu Jianu, Milcov, Oboga, Valea Mare, Vădastra, Vișina, Vișina Nouă),  iar în alte 15 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.„ au declarat reprezentanţii OCPI Olt.

Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.