6.807.011,11 lei pentru „Renovarea energetică a clădirii Liceului Teoretic A. I. Cuza Corabia”

0
124
Primarul orașului Corabia, Iulică Oane, și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, au semnat contractul de finanțare al proiectului „Renovarea energetică a clădirii Liceului Teoretic A. I. Cuza Corabia”, cu o valoare totală de 6.807.011,11 lei.
După realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii se va obține o reducere a consumului total de energie primară pentru clădirea care face obiectul investiției de 289.848,89 kwh/an, reprezentând o scădere cu 46,10%.
Lucrările de intervenție propuse în cadrul proiectului „Renovarea energetică a clădirii Liceului Teoretic A. I. Cuza Corabia ” sunt:
A. LUCRĂRI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII:
1. izolarea termică a fațadei – parte opacă
– izolarea termică a pereților exteriori:
– izolarea termică a soclului:
2. înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului în cladire,
cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată)
3. izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel
4. izolarea termică a planşeului peste subsol
5. lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum
– Înlocuirea cazanului din centrala termică proprie, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii
emisiilor echivalent CO2 (cheltuială neeligibilă care va fi suportată din bugetul local, 3 cazane în
condensare de 150kw, aproximativ 32.000 euro inclusiv TVA)
– Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare
– Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire
6. lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri
– reabilitarea instalației de iluminat
– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață
B. ECHIPAREA CU SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
7. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum
propriu din surse regenerabile de energie;
C. ECHIPAREA CU SISTEME DE MANAGEMENT ENERGETIC INTEGRAT
8. montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor
energetice, sisteme de automatizare, control şi monitorizare;
9. montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru
energie electrică şi energie;
10.achiziționarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei;
D. ECHIPAREA CU STAȚII DE ÎNCĂRCARE A VEHICULELOR ELECTRICE
11.Instalarea a 6 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii
încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a
punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice
E. LUCRĂRI CONEXE
12.Reabilitarea instalației electrice;
13.Reabilitarea sistemului de evacuare al apelor;
14.Reabilitare trotuare de protecție;
15.Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU;
16.Construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități;
17.Realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități;
18.Refacere finisaje exterioare;
19.Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.