4.756 persoane, angajate prin intermediul AJOFM Olt

0
114

Prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt în primele 11 luni ale anului 2022, 4.756  persoane au fost încadrate în muncă.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 noiembrie 2022, 2.330 au peste 45 de ani, 823 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 633 au între 25 și 35 de ani, iar 970  sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, 2.101 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 2.655 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale (1706), urmate de cele cu studii gimnaziale (1.029), profesionale (1.001), 257  fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt in primele 11 luni ale anului 2022, 1.759 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 11 luni ale anului 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 17.948  persoane.” transmite AJOFM Olt.