16 proiecte, pe masa aleșilor locali

0
419

În ultima zi a lunii octombrie, consilierii locali ai Slatinei au avut de votat un număr de 16 proiecte din domenii diferite. Proiectele dezbătute în ședința de joi au fost:  aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii pe cheltuieli si achitarea sumei de 900 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre Popa Marius Razvan”; concesionarea fără licitaţie publică către S.C. NIRVA IMPEX S.R.L., a terenului în suprafaţă de 24,80 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat în Slatina, strada Elena Doamna, adiacent blocului 2, sc.A, ap.1; vânzarea către domnul Jianu Tomel, a apartamentului ANL, situat în municipiul Slatina ,b-dul A.I.Cuza, bl. V5, sc. A, ap. 24; atribuire denumire de strada Aleea Eroilor;  atribuire denumire PARCUL TINERETULUI; modificarea anexei nr.1 la HCL nr.190/18.07.2019 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Public Direcția Poliția Locală Slatina; aprobare Studiul de fezabilitate si Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea Instalatiilor Electrice din municipiul Slatina”- Volumul II; transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. Francesca S.R.L. către doamna Spiridon Margareta Camelia, asupra terenului în suprafață de 17,00 mp, aferent extinderii spațiului comercial situat în municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, bloc CAM4, parter; transmiterea dreptului de concesiune de la domnul Marinescu Gheorghe și doamna Marinescu Floarea către domnul Lovin Marian și doamna Lovin Nicoleta, asupra terenului în suprafață de 6,50 mp, situat în municipiul Slatina, b-dul A.I.Cuza, nr. 35, adiacent blocului 2, parter, apartament 4;  transmiterea dreptului de concesiune de la doamna Drăgușin Gheorghita către S.C. Giura Grup S.R.L, prin reprezentant Giura Sorinel Gheorghe, asupra terenului în suprafață de 70,00 mp, situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, pe care este amplasat spațiul comercial; darea în administrare către Clubul Sportiv Şcolar Slatina, a imobilului – Baza Sportivă Crişan II, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, situată în municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A; aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Povestea lui Moş Nicolae” din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina; aprobarea Regulamentului privind derularea programului „Desaga lu’ Moş Crăciun” din cadrul Sărbătorilor de iarnă la Slatina; aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Remodelare si extindere imobil existent si conversie in restaurant, remodelare si extindere imobil existent si conversie in hotel P + 4E, amenajare teren si racordare utilitati, organizare de santier ”, în municipiul Slatina, str.Pitesti, nr. 110 B- 110 D; aprobare Plan urbanistic de detaliu „Service auto” , în municipiul Slatina, str. Oltului,nr.101bis; privind aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Initiere PUZ pentru construire locuinta”, în municipiul Slatina, str. Manastirii, FN.

Proiectele au primit aviz pozitiv din partea aleșilor locali.

Alexandra N.