1 august, termenul limită pentru înregistrarea la AJOFM Olt a absolvenţilor care nu au promovat Bacalaureatul

0
196

1 august este data limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a absolvenților de liceu promoția 2023 care nu au promovat examenul de Bacalaureat. Neînregistrarea până la această dată  atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt urmatoarele: actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; Curriculum Vitae.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgăneşti Olt. Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt inregistrati la AJOFM Olt si nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(598 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 298 lei. În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.” transmite AJOFM Olt.