Primăria Balș face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

0
851

Primăria Balș angajează doi inspectori. Concursul va avea loc în perioada 14-19 februarie.

Primăria Oraşului Balş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel: 1 post vacant inspector debutant – Compartiment protecția mediului și 1 post vacant inspector principal – Compartiment securitate și sănătate în muncă.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul – Protecția Mediului, pentru inspector debutant –Compartiment protecția mediului. Postul nu necesită vechime în specialitatea studiilor; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice și documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru postul de inspector principal – Compartiment securitate și sănătate în muncă.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 14 februarie, de la ora 10.00, iar interviul pe 19 februarie, de la aceeași oră. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 4 februarie 2019.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0249.450.145.