ANUNŢ

0
104

Romania       

Primaria Poboru

Nr   2031 din 22.05.2018 

,, Primaria comunei Poboru, județul Olt,  organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de- Referent nivel studii  M, ,treaptă profesională debutant din cadrul compartimentului contabil.

 1. DENUMIREA POSTULUI

1 Referent nivel studii  M, ,treaptă profesională debutant din cadrul compartimentului contabil.

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

 1. a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) studii – medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 3. c) condiţii de vechime:-

 

 1. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor  08.06.2018 ) la sediul Primăriei Poboru
 2. Selecţia dosarelor de înscriere                                – 11.06.2018- 12.06.2018

3  Afișarea rezultat selecție                                         – 13.06.2018

 1. Data probei scrise                                                 –  18.06.2018 ora 9,00

 

 1. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primărie Poboru, județul Olt

 

 1. MENŢIUNI

 

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Poboru, județul Olt, telefon 0249/463835, persoană de contact Dascălu Valentin secretar comună,,.