SOCIETĂŢILE DIN OLT GENERATOARE DE POLUARE, OBLIGATE SĂ RAPORTEZE EMISIILE

0
139

Societăţile, dar şi instituţiile din Olt care deţin instalaţii care generează poluanţi în atmosferă sunt obligate să comunice Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Olt ce emisii au înregistrat anul anterior.

APM Olt reamintește operatoriilor economici economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţilor pe raza judeţului Olt, că au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiilor de mediu emise de APM Olt și de a asigura evidenţa rezultatelor şi raportarea la autorităţile competente pentru protecţia mediului a rezultatelor automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare, având în vedere și art.94, alin.1, lit. k, din OUG nr. 195 / 2005 privind protecția mediului (cu modificările și completările ulterioare). „Operatorii economici care deţin autorizaţii demediu pentru activităţile desfăşurate pe raza judeţului Olt și care solicită viza anuală a autorizațiilor de mediu, au obligaţia de a raporta la APM Olt datele solicitate menţionate la punctul la pct. 2 al acestui capitol, respectiv: buletinele de analiză / rapoartele de încercare privind: monitorizarea emisiilor atmosferice, calitatea apelor uzate industriale, nivelul de zgomot ambiental cât şi situaţiile privind gestiunea deşeurilor generate şi valorificate, cu periodicitatea de transmitere stabilită prin autorizaţia de mediu ( lunar, trimestrial, semestrial sau anual) ”, a precizat Dorel Șteomlega, directorul executiv al APM Olt.

De asemenea toți operatorii economici ale căror activități desfășurate pe raza județului Olt, intră sub incidența Directivei Uniunii Europene 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) transpusă prin Legea nr 278 / 2013 și modificată de OUG nr. 101/2017 și dețin autorizații integrate de mediu, au obligația de a transmite până la sfârșitul primului trimestru al anului, rapoartele anuale de mediu pentru anul anterior .

Aceste raportări sunt obligatoriu a fi transmise la APM Olt în termenul stabilit prin autorizațiile de mediu, întrucât pentru obținerea vizei anuale a autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu este necesară prezentarea acestor raportări sau numărul de înregistrare și data la care s-au depus la APM rapoartele solicitate prin actele de reglementare. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și/sau autorizației integrate de mediu este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Scopul vizei anuale a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu este acela de a confirma faptul că titularul de activitate desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu/autorizației integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare, având în vedere prevederile Ordinului MMAP nr.1150/ 2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here